UX a UI optimalizace

Je důkladná analýza vstupních dat, které zahrnují informace o chování návštěvníka, ať už se jedná o metadata z online analytických nástrojů, nebo informace získané formou dotazníku.

User eXperience & User Interface
(UX & UI)

Na začátku je nutné komplexně vyhodnotit váš záměr a ujasnit si:

  • co chceme na webových stránkách komunikovat
  • komu to chceme sdělovat
  • jaké je bežné chování návštevníka
  • jak návštěvníka intuitivně usměrnit
  • jak dosáhnout požadovaný výsledný efekt v chování návštevníka

Intuitivní uživatelské rozhraní webových stránek a pozitivní dojem z nich pomáhají:

  • urychlit navigaci
  • s přesnějším cílením
  • prodloužit čas strávený na stránkach
  • posoudit relevanci rozmístění obsahu

Výstupem UX a UI optimalizace je návrh rozmístění obsahu, navigačních prvků a logiky internetové stránky ve formě tzv. wireframe. Jedná se o detailní schematické rozkreslení kompozice jednotlivých prvků internetové stránky. Právě tato fáze je ideální pro zapracování všech věcných připomínek.

Důkladné vyladění wireframe vám ušetří nemalé výdaje spojené s navrhováním grafiky, nemluvě o případných změnách během samotného vývoje (programování a kódování) webových stránek.

Chci vědět více