Branding a tvorba Corporate Identity

Firemní identita se zavádí dlouhodobě a postupně. Důležitá je její kontinuita a dodržování pravidel stanovených design manuálem.

Je třeba si uvědomit, že jednotlivé prvky komunikace známých značek nerozpoznáváme primárně jen podle loga, ale hlavně díky sérii harmonicky uspořádaných a vzájemně souvisejících vizuálních prvků, jakými jsou barva, písmo, způsob osazení či jiné sekundární grafické prvky. Přesně tento efekt je cílem správně aplikovaného design manuálu.

I když se identita a prezentace značky neopírá pouze o vizuál, jedním z určujících prvků toho, jak značka působí na zákazníky, je její unikátní grafický aspekt.

Ten by měl být rozeznatelný a citelný ze všeho, co nějakým způsobem souvisí se značkou: od loga, obalového designu, designu webu, až po prezentaci v tisku či na reklamních předmětech.

Naší úlohou je buď:

  • vypracování design manuálu pro existující značku anebo logo
  • případně jejich mírná úprava, či kompletní přetvoření

V rámci toho nabízíme:

  • tvorbu originálního vizuálního stylu komunikace značky
  • zpracování dokumentace ve formě design manuálu
  • aplikování design manuálu v praxi

Chci vědět více